Kloak-tv

Kloak TV er kloak-inspektion, hvor man, ved at sende et videokamera ind i rørsystemet, kan inspicere kloakrørene indvendigt og på den måde let lokalisere hvad der er galt og hvorhenne.

Kloak TV inspektion kan f.eks. bruges til at  lokalisere brud, sætningsskader, indtrængende rødder og utætheder samt til at finde placeringen af eksisterende kloakrør og rensebrønde. Desuden bruges Kloak TV inspektion til at afsløre rotteaktivitet, da 90% af alle forekomster af rotter skyldes defekte kloakker.

TV-inspektion kan derudover anvendes til dokumentation for korrekt udført kloakarbejde i forbindelse med nyanlæg og reparationer.
Vi arbejder med det mest moderne udstyr til TV-inspektion, der sammen med vores store erfaring, kan afsløre lækager eller fejl ved enhver type af kloakker og afløb.

TV-inspektioner dokumenteres med en inspektions-rapport samt samt en videooptagelse af inspektionen.

Vi er medlem af

Byggeriets kvalitetskontrol

Danske Kloakmestre