Nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlæg etableret ved kloakering i åbent land, hvor det ikke er muligt at blive tilsluttet det offentlige koaksystem.