Ledningsarbejde

Grave- og retableringsarbejde ved nedlægning af fjernvarme- og vandledninger